Sølve E. Salte: Bibelen eller biskopene?  @Efeserne619
Sølve E. Salte: Bibelen eller biskopene?  @Efeserne619
Efeserne619 | Sølve E. Salte: Bibelen eller biskopene? @Efeserne619 | Uploaded 7 years ago | Updated October 04 2023
Foredrag av Sølve E. Salte om vigselstriden i Den norske kirke, og hvilke konsekvenser vedtaket på kirkemøtet i 2016 dypest sett har for evangeliet og den kristne tro.
Opptak fra Undheim kirke og bedehus 2. oktober 2016.
Han har også utgitt et liten bok med samme tittel om foredraget. Mer info finnes på www.vigselstriden.no.
Sølve E. Salte: Bibelen eller biskopene? @Efeserne619Bjørn Storm Johansen: David og Batseba - synd og nåde @Efeserne619Einar Kristoffersen: Kjærligheten @Efeserne619Einar Kristoffersen: Syndens frukt - syndens lønn @Efeserne619Einar Kristoffersen: Helliggjørelsens kraft @Efeserne619Bjørn Storm Johansen: Frelsens hvile @Efeserne619Terje Treidene: Profeten Jonas dom og Guds nåde (del 3) @Efeserne619Terje Treidene: Profeten Jonas dom og Guds nåde (del 2) @Efeserne619Terje Treidene: Profeten Jonas dom og Guds nåde (del 1) @Efeserne619Einar Kristoffersen: Vitnesbyrdet om Ham! @Efeserne619Einar Kristoffersen: Jesus - Forløsning fra Gud @Efeserne619Einar Kristoffersen: Jesus - Helliggjørelse fra Gud @Efeserne619Einar Kristoffersen: Jesus - Rettferdighet fra Gud @Efeserne619Einar Kristoffersen: Jesus - Visdom fra Gud @Efeserne619Bengt Birgersson: Herrens tempel @Efeserne619Jan Bygstad: Hvem er Den Hellige Ånd? @Efeserne619Bengt Birgersson: Hvitere enn snø! @Efeserne619Einar Kristoffersen: Nåden i Kristus @Efeserne619Jan Bygstad: Hva kjennetegner evangeliet? @Efeserne619Einar Kristoffersen: Gud med oss! @Efeserne619Bengt Birgersson: Billig nåde eller ren nåde? @Efeserne619Jan Bygstad: Samme Gud i det gamle og nye testamentet? @Efeserne619Jan Bygstad: Hva er Den Hellige Ånds gjerning? @Efeserne619Hans Erik Nissen: Fattig i ånden @Efeserne619Einar Kristoffersen: Korsets anstøt @Efeserne619Mikkel Vigelius: Frelsens sted @Efeserne619Hans Erik Nissen: Tap av alt for å vinne alt @Efeserne619Hans Erik Nissen: Trøst, trøst mitt folk @Efeserne619Einar Kristoffersen: Han tilgir og leger @Efeserne619Einar Kristoffersen: Syndenes forlatelse @Efeserne619Einar Kristoffersen: Sannhets erkjennelse @Efeserne619Einar Kristoffersen: Oppbyggelse kun ved Ordet @Efeserne619Per Braathen: Omvendelsens frukt @Efeserne619Per Braathen: Hva er sann omvendelse? @Efeserne619Mikkel Vigelius: Tjenestedeling i hjem og menighet @Efeserne619Mikkel Vigelius: Til himmelen sammen @Efeserne619Jan Bygstad: Nykalvinismen @Efeserne619Jan Bygstad: Korsteologi og herlighetsteologi @Efeserne619Per Braathen: Omvendelsens nødvendighet og betydning @Efeserne619Hans Erik Nissen: Rene av hjertet @Efeserne619Mikkel Vigelius: Åndelig samfunn eller opplevelsessamfunn @Efeserne619Mikkel Vigelius: Åndelig frafall eller bevarelse @Efeserne619Egon Kattner: Malakias 2,17-3,18 @Efeserne619Terje Treidene: Peters fall og Jesu nåde @Efeserne619Terje Treidene: Salme 5 @Efeserne619Sølve Salte: Bygge huset på fjellgrunn @Efeserne619Einar Kristoffersen: Intet annet evangelium @Efeserne619Einar Kristoffersen: En rettferdig for urettferdige @Efeserne619Mikkel Vigilius: Hva er vekkelse? @Efeserne619Einar Kristoffersen: Guds skille @Efeserne619

Sølve E. Salte: Bibelen eller biskopene? @Efeserne619