Sølve E. Salte: Bibelen eller biskopene? by Efeserne619